VPW Infection VI Fatal Four Way Tag Team Championship MatchVPW Infection VI Gustavo Aguilar vs Manny LemonsVPW Infection VI Jon Davis vs BojackVPW Infection VI Main Event VPW Heavyweight Championship Owen Knight vs. Sean LegacyVPW Infection VI Reka Tehaka vs, Dream Girl EllieVPW Infection VI Reyhan Inteus vs Chip DayVPW Infection VI TJ Boss with Zuka King Vs Joshua Cutshall